Poradenství

grafika kameny postavené na sebe

Hlavním přínosem poradenství je, že vám pomůže , abyste si život, více užívali a cenili. To vám pomůže, abyste se stali osobou, kterou chcete být. Při poradenském procesu poradce pomocí otázek zjišťuje, kdy se klient cítí spokojen, nervózní nebo prožívá bolest. Poradce pomáhá klientovi pěstovat pocit bezpečí a důvěry, protože takové prostředí je zásadní pro úspěšné terapeutické sezení.

Cítit se více úspěšný, radovat se.

Snižovat stres.

Řešit pracovní problémy.

Naplánovat správný směr k dosažení nových cílů.

Pochopit vlastní myšlenky,pocity.


Kontakt

Adresa:
Mgr Eleni Karakeva
Pražská 16
102 00, Praha-Hostivař


E-mail:
karakeva@psyche-karakeva.eu

Tel.:
775 675 785